Technical Assistance for the implementation of the SPSP- Support to Reform the Energy Sector – Republic of Moldova, March 2013 – March 2014

  • Leto izvedbeMarch 2013 – March 2014

Analiza in priporočila za tehnične kodekse in standarde, pripadajoča obratovalna navodila, pravila za izravnavo v EES ter pravila za merjenje v EES. Svetovanje pri razvoju električnega in plinskega trga ter pri ustanovitvi centralnega dobavitelja električne energije v Moldaviji.