Krizni management je del sodobnega strateškega managementa in je značilen za podjetja v resnih težavah. Je kratkoročno naravnan s poudarkom na taktično operativnih nalogah. Da podjetje uspešno prebrodi krizo, je potrebna dobra managerska ekipa in zagotovljeni finančni viri, reševanje iz krize pa mora potekati v smeri poslovne in finančne reorganizacije podjetja.

Storitve, ki jih nudi naše podjetje, vključujejo, poleg ostalega, predvsem:

  • Pripravo in implementacijo strategij podjetja.
  • Pripravo sanacijskega programa družbe.
  • Spremljanje izvajanja sanacijskega programa družbe.
  • Vodenje podjetij v kriznih situacijah (prisilna poravnava, stečaj lastnikov ipd.)