DAMJAN STANEK, M.Sc.Damjan je bil rojen 11. novembra 1966 v Ljubljani. Univerzitetni študij je zaključil na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani leta 1994, kjer je leta 2003 uspešno zaključil tudi magistrski študij.

Nabiral je dodatna znanja in izkušnje s področja stroke in managementa na izobraževanjih v Londonu, Frankfurtu, Bruslju in Dunaju. Njegova področja znanja obsegajo trgovanje z energijo & obvladovanje tveganj, energetske borze, finančni obračun in poravnava, proizvodnja električne energije, obnovljivi viri energije, obratovanje elektroenergetskih sistemov ter energetska politika in trgi. V zadnjem času pa je bil aktiven kot krizni manager v dveh gradbenih podjetjih v Sloveniji.

Govori angleško, nemško, srbohrvaško in rusko.

Njegova profesionalna kariera sega v leto 1994, ko je v Elektro Gorenjski začel delo kot inženir za zaščito. Od leta 1996 pa je bil zaposlen v ELES, kjer je opravljal delo inženirja za energetske analize. V letu 2001 mu je bila kot članu začetnega tima zaupana naloga prokurista in direktorja sektorja za analize in razvoj v slovenskem organizatorju trga Borzen (www.borzen.si). Odgovoren je bil za projekte implementacije trgovalnega sistema, sistema finančne poravnave ter vzpostavitve formalnega okvirja borze električne energije. Borzen je bil ustanovljen marca leta 2001 na podlagi Energetskega zakona z namenom izvajanja javne službe organiziranja trga z električno energijo. V letu 2003 je prevzel funkcijo direktorja Borzena, ki jo je opravil do konca leta 2009. Med njegovim mandatom je Borzen zasledoval strategijo širitve svojih storitev ter internacionalizacije poslovanja v smeri vzpostavitve regionalne borze za področje jugovzhodne Evrope. Posledično je Borzen skupaj z največjo svetovno borzo izvedenih finančnih instrumentov Eurex v letu 2008 ustanovil Joint Venture podjetje BSP Regionalna Energetska Borza. Damjan je prevzel funkcijo direktorja podjetja.

Priznanje za dobro strokovno delo je bila izvolitev za predsednika združenja evropskih borz z energijo EuroPEX (www.europex.org), konec leta 2004 v Amsterdamu. To obdobje je bilo zaznamovano z notranjo reorganizacijo združenja kakor tudi večjo aktivnostjo združenja v evropski energetski politiki, predvsem na področju obvladovanja zamašitev.

V slovenskem prostoru pa je bil v letih 2005 in 2006 imenovan za člana delovne skupine za strukturne reforme in delovne skupine za privatizacijo v slovenskem elektroenergetskem sektorju. Kot član strokovnih skupin je aktivno sodeloval pri pripravi strokovnih predlogov in strukturnih usmeritev v okviru strategije razvoja Slovenije na področju liberalizacije in konkurenčnosti v energetskem sektorju.

Sodeloval je z mednarodnim svetovalnim podjetjem Mercados kot predstavnik za jugovzhodno Evropo in zunanji svetovalec, prav tako pa v različnih svetovalnih projektih na področju jugovzhodne Evrope kakor tudi v multilateralnih projektih evropskih institucij.

Udeležen je tudi v razvoju različnih projektov izrabe obnovljivih virov energije (sonce, veter, mHE) na področju jugovzhodne Evrope. Skupaj s partnerjem je za razvoj projektov ustanovil podjetje GEBS d. o. o. s sedežem v Ljubljani in podružnico v Beogradu.

Zaradi povečanega obsega povpraševanja lastnikov projektov po investitorjih, razvoju, implementaciji in širitvi, je z namenom učinkovito in konsistentno organizirati poslovanje, v letu 2011 ustanovil podjetje D2S.

V svoji dosedanji poslovni karieri je srečal in sodeloval z različnimi izjemnimi strokovnjaki in poslovneži s področja energetike s celega sveta, ki so njegovi redni strokovni sogovorniki.

Damjan je aktivno udeležen v različnih strokovnih, poslovnih in športnih združenjih.

Glavni projekti, aktivnosti in funkcije:

  • Direktor KPL d. d. in direktor TAČ d. o. o. (2013 – 2016).
  • Direktor Borzena (2003 – 2010) in direktor BSP Regionalna Energetska Borza (www.bsp-southpool.com) (2008-2009).
  • Ustanovitev in razvoj regionalne energetske borze BSP SouthPool Regionalna Energetska Borza, kot Joint Venture z največjo svetovno borzo izvedenih finančnih instrumentov Eurex v letu 2008
  • Predsednik združenja evropskih borz z energijo EUROPEX (www.europex.org)
  • Član odbora za reforme Republike Slovenije.
  • Svetovanje vladnim institucijam Črne gore, Moldavije in Makedonije.
  • Razvoj projektov OVE v jugovzhodni Evropi.