D2S skupaj s partnerji sodeluje z javnimi ustanovami in komercialnimi strankami na ključnih projektih, za uresničevanje njihovih poslovnih ciljev. Naše stranke so večinoma domača in tuja podjetja in institucije, ki so neposredno oziroma posredno povezane s področjem energetike.

V okviru storitev poslovnega svetovanja svojim strankam nudimo individualne rešitve optimizacije poslovanja, panožne strokovne rešitve, razvojne in strokovne predloge, pripravo in izvedbo tehničnih rešitev ter finančno planiranje in optimiranje. Svojim strankam zagotavljamo celovito podporo v vseh segmentih poslovanja, ki temelji na sodobnih pristopih in dobrih praksah, v sodelovanju s preverjenimi in priznanimi strokovnjaki.

Podjetje je kot glavni partner oziroma kot podizvajalec sodeloval na več projektih. Nekaj projektov, v katere je bilo podjetje vključeno, je navedenih v nadaljevanju, drugače pa reference, po posameznih področjih, posredujemo po dogovoru.