D2S je vpet v različne dolgoročne odnose skozi skupna vlaganja ali dolgoročne pogodbe o poslovnem sodelovanju.

gebs

GEBS (www.gebsgroup.com) je podjetje, ki deluje na področju razvoja energetskih projektov in rešitev. Pri podjetju GEBS združujejo strokovno znanje in izkušnje, povezane s tehnologijami izrabe obnovljivih virov, financami in razvojem poslovnih strategij. S svojimi strankami sodelujejo v vseh fazah, od zamisli do implementacije, s ciljem maksimiranja dodane vrednosti za lastnike projektov. GEBS pomaga pri nalogah in odločitvah, ki so potrebne, da se zagotovi uspeh projekta.

Matično podjetje je v Ljubljani s podružnico v Beogradu. GEBS sodeluje s partnerji po vsem svetu, s poudarkom na projektih v JV Evropi.


korona

Korona d.d. (www.korona.si) je podjetje ustanovljeno leta 1988. Podjetje se ukvarja z gradnjo, obnovo in posodabljanjem naprav, postrojev in objektov v energetiki ter industriji. Avtomatizira procese in jih povezuje z drugimi poslovnimi funkcijami v celovite, z informacijsko tehnologijo podprte, sisteme za nadzor in vodenje.

Avtomatizira procese ter jih povezuje z drugimi poslovnimi funkcijami v celovite, z informacijsko tehnologijo podprte sisteme za nadzor in vodenje.


prigo

Prigo d.o.o. (www.prigo.si) je družinsko podjetje, katerega prvi začetki segajo v zgodnja 70. leta. Poslanstvo podjetja je postati trden člen na področju transporta in logistike ter vseh storitvenih dejavnostih potrebnih za tovorna, dostavna in osebna vozila. Vizija podjetja temelji na zagotavljanju kakovostnih rešitev, strokovnosti in nenehnemu izpopolnjevanju vseh poslovnih procesov, ob skrbnem čuvanju narave in okolja.

Želite postati naš partner?

Iščete dolgoročno možnost sodelovanja? Želite postati partner? Pišite nam danes!

Hvala za vaše zanimanje za storitve D2S. Prosim, pustite sporočilo in odgovor boste dobili v najkrajšem možnem času.

D2S gradi poslovne odnose z izkušenimi strokovnjaki in lokalnimi podjetji po vsem svetu.

POSTANI PARTNER +