Development and implementation of Market Entry Strategy – Deutsce Boerse AG, 2011

Izdelava strateškega načrta za vstop podjetja deutsche Boerse AG na trg JV Evrope. Analiza trga, priprava poslovnega modela in plan implementacije. V okviru projekta je bilo izvedenih veliko predstavitvenih sestankov z deležniki (Organizatorji trga, Sistemskimi operaterji, Vladnimi institucijami) na področju JV Evrope.