Update/upgrade of Energy Development Strategy of Montenegro by 2030 – Ministry of Economy (Montenegro), avgust 2011 – oktober 2011

Priprava strateškega dokumenta razvoja trga električne energije v črni Gori do leta 2030.