Tehnologije prihodnosti

Obstoječa infrastruktura (elektroenergetski sistem, telekomunikacije, prometna infrastruktura …) učinkovito in zanesljivo služi uporabnikom že stoletja, vendar se danes sooča s številnimi novimi izzivi, ki jih prinašajo nove zahteve po varnosti in zanesljivosti, okoljska problematika, demografske spremembe, razvoj novih storitev za potrošnika ter izjemno hiter razvoj novih tehnologij. To prinaša nove izzive predvsem v iskanju novih rešitev načrtovanja, upravljanja in razvoja infrastrukture. D2S z izkušnjami na različnih infrastrukturnih področjih pomaga podjetjem v procesu uvajanja novih tehnologij in ocenjevanju poslovnih priložnosti.

Storitve, ki jih nudi naše podjetje, vključujejo, poleg ostalega, predvsem:

  • Svetovanje s področja pametnih omrežij in shranjevanja energije.
  • Svetovanje s področja elektromobilnost.
  • Priprave strategij s področja robotizacije in avtomatizacije poslovnih procesov.

 

Razvoj projektov iz področja obnovljivih virov energije (OVE)

Podjetje je skupaj s partnerji razvilo znanje o tehničnih in ekonomskih vidikih, povezanih z OVE na investicijskem nivoju. Predvsem je bilo podjetje aktivno na področju JV Evrope pri razvoju projektov izrabe sončne energije.

Storitve, ki jih nudi naše podjetje, vključujejo, poleg ostalega, predvsem:

  • Skrbne preglede projektov.
  • Pripravo poslovnih načrtov.
  • Pomoč pri financiranju.
  • Oceno tveganj & finančne konstrukcije.
  • Študije izvedljivosti.
  • Tehnične specifikacije in razpisne dokumentacije.
  • Projektno vodenje.

 

Razvoj projektov iz drugih področij

Podjetje je aktivno tudi na drugih področjih, in sicer na področjih okolja, zdravstva in gradbeništva.