Energetska politika & regulativa

D2S svetuje vladnim institucijam, podjetjem in agencijam pri pripravi učinkovitih energetskih politik in strategij ter pri izdelavi in implementaciji energetskih akcijskih načrtov na nacionalni, regionalni in EU ravni. Cilji so pogosto povezani z integracijo nacionalnih energetskih trgov v enoten energetski trg EU ter harmonizacijo nacionalne zakonodaje z zakonodajo EU ter ostalimi mednarodnimi pobudami in sporazumi.

Storitve, ki jih nudi naše podjetje, vključujejo, poleg ostalega, predvsem:

 • Svetovanje pri pripravo energetskih politik in strategij.
 • Izdelavo in implementacijo akcijskih načrtov.
 • Podporo pri harmonizaciji nacionalne regulative s ključnimi EU Direktivami.
 • Svetovanje in pripravo regulative za učinkovito delovanje energetskega trga, energetskih borz in podpornih shem OVE.
 • Podporo energetskim podjetjem v procesu reorganizacije energetskega sektorja.
 • Oblikovanje energetskega trga (Energy Market Design) – izdelava pravil za delovanje trga in tehničnih kodeksov.
 • Svetovanje na področju čezmejnega trgovanja, sistemskih storitev.
 • Nacionalni in sektorski pregledi

 

Energetski trgi & IT podpora

D2S je v procesu reorganizacije energetskega sektorja svetoval veliko podjetjem pri razvoju in vzpostavitvi njihovih novih poslovnih procesov in poslovnih modelov ter pri njihovem vključevanju v širši energetski trg.

Prav tako svetuje podjetjem v procesu izdelave strategij vstopa na energetski trg. Na podlagi tržnih analiz, vizije in strateških ciljev so pripravljene ocene poslovnih priložnosti. Ker je digitalizacija poslovanja velikokrat ključna, lahko D2S ponudi tudi izdelavo IT strategij in skupaj s partnerji IT opremo za podporo specifičnim poslovnim procesom.

Storitve, ki jih nudi naše podjetje, vključujejo, poleg ostalega, predvsem:

 • Svetovanje pri razvoju energetskih strategij podjetij.
 • Pomoč pri vzpostavljanju organizacijskih enot za nastop na energetskem trgu – reorganizacije in optimizacije.
 • Izdelavo tržnih analiz in strategij.
 • Izdelavo IT strategij in funkcionalnih specifikacij.
 • IT aplikacije za energetski trg.

 

Obnovljivi viri energije (OVE)

Podjetje je skupaj s partnerji razvilo znanje o tehničnih in ekonomskih vidikih, povezanih z OVE tako na nivoju energetskih politik kot izvedbenem oziroma investicijskem nivoju.

Storitve, ki jih nudi naše podjetje, vključujejo, poleg ostalega, predvsem:

 • Pripravo energetskih politik, strategij in planov, povezanih z OVE.
 • Svetovanje in pripravo regulative s področja podpornih shem OVE.
 • Razvoj projektov OVE.

 

Učinkovita raba energije (URE)

Podjetje je skupaj s partnerji razvilo storitve, povezane z energetsko učinkovitostjo predvsem na področju diagnosticiranja (energetski pregledi) in upravljanja ter nadzora.

Storitve, ki jih nudi naše podjetje, vključujejo, poleg ostalega, predvsem:

 • Energetske preglede in analize porabe energije.
 • Analize energetskega stanja in upravljanja z energijo.
 • Izbor in vrednotenje ukrepov upravljanja z energijo.