Renewable energy best practice and implementation of national action plans in the 27 EU Member States

Koordinacija projekta in svetovanje na področju podrobnega ugotavljanja skladnosti prenosa Direktive EU o obnovljivih virih v posamezne nacionalne zakonodaje članic EU. Izdelava podrobnega poročila za Slovenijo.