Technical assistance for implementation of the Energy Community Treaty in Montenegro – Ministry of Economy (Montenegro)

Revizija in dopolnitev obstoječih Pravil za delovanje trga električne energije. Priprava sistemskih specifikacij za delovanje in nadzor trga električne energije ter zasnova IT arhitekture. Revizija sekundarne zakonodaje na področju obnovljivih virov energije.