• Najboljša izbira za vaš uspeh

  Najboljša izbira za vaš uspeh

  D2S energetske in poslovne rešitve d.o.o. s svojo ustvarjeno mrežo energetskih strokovnjakov zagotavlja najboljše tehnično in strokovno znanje na področju energetike. V vedno spreminjajočem se okolju, s katerim se soočajo javne službe in podjetja, je strateško načrtovanje in upravljanje virov bistvenega pomena za nadaljnji uspeh.

 • Strokovno povezovanje skozi dolgoletne izkušnje

  Strokovno povezovanje skozi dolgoletne izkušnje

  Naše podjetje se vključuje v raznolike projekte, kot posredniki v poslih, neodvisni strokovnjaki in razvijalci rešitev. Zaradi poslovnega koncepta D2S lahko organizira in upravlja, ali pa se enostavno integrira v delovne skupine, potrebne za obravnavo večfaznih projektov.

 • Kreacija in implementacija energetskih in poslovnih rešitev

  Kreacija in implementacija energetskih in poslovnih rešitev

  Naš cilj je zagotoviti najboljše storitve za stranke, ko gre za ustvarjanje in izvajanje novih poslovnih procesov, pomagati zainteresiranim investitorjem, da bi našli ustrezne projekte in obratno.

USTANOVITELJ

DAMJAN STANEK, M.Sc.

Biografija

Damjan je bil rojen 11 novembra 1966 v Ljubljani. Šolal se je v Sloveniji in Švici, univerzitetni študij pa je zaključil na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani leta 1994, kjer je leta 2003 uspešno zaključil tudi magistrski študij.

Nabiral je dodatna znanja in izkušnje s področja stroke in managementa na izobraževanjih v Londonu, Frankfurtu, Bruslju in Dunaju. Njegova področja znanja obsegajo trgovanje z energijo & obvladovanje tveganj, energetske borze, finančni obračun in poravnava, proizvodnja električne energije, obnovljivi viri energije, obratovanje elektroenergetskih sistemov ter energetska politika in trgi.

Tekoče govori angleško, nemško, srbsko in hrvaško.

Njegova profesionalna kariera sega v leto 1994 ko je v Elektro Gorenjski pričel delo kot inženir za zaščito. Od leta 1996 pa je bil zaposlen v ELES, kjer je opravljal delo inženirja za energetske analize.

Med ostalimi nalogami je sodeloval v projektu posodabljanja nacionalnega centra vodenja, v projektu “The Stability of synchronized operation of UCTE/CENTREL; Bulgaria and Romania”, ter v projektu vzpostavitve standarda ISO kot notranji presojevalec. V vsem času je bil dejaven v mednarodnih organizacijah predvsem kot nacionalni korespondent UCTE, kot član delovne skupine »Obratovalna statistika«, kot član tehničnega komiteja UCTE/CENTREL/UKRAINE ter član delovne skupine EURELECTRIC SYSTINT.

V letu 2001 mu je bila kot članu začetnega tima zaupana naloga prokurista in direktorja sektorja za analize in razvoj v slovenskem organizatorju trga Borzen (www.borzen.si). Odgovoren je bil za projekte implementacije trgovalnega sistema, sistema finančne poravnave ter vzpostavitve formalnega okvirja borze električne energije. Borzen je bil ustanovljen marca leta 2001 na podlagi Energetskega zakona z namenom izvajanja javne službe organiziranja trga z električno energijo.

V letu 2003 je prevzel funkcijo direktorja Borzena, ki jo je vršil do leta 2010. Tekom njegovega mandata je Borzen zasledoval strategijo širitve svojih storitev ter internacionalizacije poslovanja v smeri vzpostavitve regionalne borze za področje jugovzhodne Evrope. Posledično je Borzen skupaj z največjo svetovno borzo izvedenih finančnih instrumentov Eurex v letu 2008 ustanovil Joint Venture podjetje BSP Regionalna Energetska Borza. Damjan je prevzel funkcijo direktorja podjetja.   

Konec leta 2004 je bil v Amsterdamu izvoljen za predsednika združenja evropskih borz z energijo EuroPEX za dobo dveh let. To obdobje je bilo zaznamovano z notranjo reorganizacijo združenja, kakor tudi večjo aktivnostjo združenja v evropski energetski politiki, predvsem na področju obvladovanja zamašitev.

V letu 2005 je bil imenovan v delovno skupino odbora za reforme Republike Slovenije ter kasneje še v delovno skupino za privatizacijo v elektroenergetiki. Kot član vladne delovne skupine za strukturne reforme je bil aktivno vključen v pripravo strokovno utemeljenih predlogov strukturnih usmeritev v sklopu Strategije razvoja Slovenije na področju liberalizacije in konkurenčnosti elektrogospodarstva.

Od leta 2010 sodeluje z mednarodnim svetovalnim podjetjem Mercados kot predstavnik za jugovzhodno Evropo in zunanji svetovalec. Sodeluje v različnih svetovalnih projektih na področju jugovzhodne Evrope kakor tudi v multilateralnih projektih evropskih institucij.

Prav tako je udeležen v razvoju različnih projektov izrabe obnovljivih virov energije (sonce, veter, mHE) na področju jugovzhodne Evrope. Skupaj s partnerjem je za razvoj projektov ustanovil podjetje GEBS d.o.o. s sedežem v Ljubljani in Beogradu. Podjetje je pričelo z razvojem projektov kogeneracijskih sistemov z uporabo tehnologije ZenithSolar.

Zaradi povečanega obsega povpraševanja lastnikov projektov po investitorjih, razvoju, implementaciji in širitvi, je z namenom učinkovito in konsistentno organizirati poslovanje, v letu 2011 ustanovil podjetje D2S.

Z namenom učinkovito in konsistentno ugoditi vedno večjim zahtevam trga in strank je v letu 2011 ustanovil podjetje D2S.

V svoji dosedanji poslovni karieri je srečal in sodeloval z različnimi izjemnimi strokovnjaki in poslovneži s področja energetike s celega sveta, ki so njegovi redni strokovni sogovorniki. 

Damjan je aktivno udeležen v različnih strokovnih, poslovnih in športnih združenjih.    

Glavni projekti & aktivnosti & funkcije

 • ·         Direktor Borzena (2003 – 2010) in direktor BSP Regionalna Energetska Borza (www.borzen.com) (2008-2009))
 • ·         Ustanovitev in razvoj regionalne energetske borze BSP SouthPool Regionalna Energetska Borza, kot JointVenturez največjo svetovno borzo izvedenih finančnih instrumentov Eurex v letu 2008
 • ·         Predsednik združenja evropskih borz z energijo EUROPEX (www.europex.org)
 •           Član odbora za reforme Republike Slovenije
 • ·         Različni energetski projekti (SCADA & EMS, borzna trgovalna platforma, finančni obračun in poravnava,spajanje trgov, avkcijski sistem prodaje zemeljskega plina, OVE registri, borza lesne biomase, drugo)
 • ·        Svetovanje vladnim institucijam Črne Gore in Makedonije
 •          Razvoj projektov OVE v jugovzhodni Evropi